Koda Koi Farm

Ginrin Goshiki Koda Sansai 1

$800 $850

Only 1 piece in stock!

This koi is bred by Koda Koi Farm located in Niigata Japan
Sansai 3 years old
Male
This koi is 45cm  17.5"

Recently viewed